Onze fysiotherapiepraktijk in Zaandam maakt deel uit van Medisch centrum Zaanzorg. We hebben drie behandelkamers en een ruimte oefenruimte. U kunt van maandag t/m zaterdag terecht om met ons te werken aan uw herstel door middel van fysiotherapie. Binnen 24 uur (ook zonder verwijzing) kunt u bij ons terecht en we hebben overeenkomsten met alle verzekeraars.

Behandelwijze

Iedere behandeling is er op gericht om het einddoel van de therapie te behalen. Hierbij zijn een aantal factoren essentieel.

Het doel moet haalbaar zijn, het liefst binnen een afgesproken tijd. Daarnaast moet de keuze van de therapie onderbouwd zijn door wetenschappelijk onderzoek. Bij onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing wordt de keuze bepaald door de gedeelde ervaringsdeskundigheid van ons team. Ook moet de patiënt achter de keuze van de therapie staan én wij streven ernaar deze zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Bovendien wordt uw behandeltraject door minimaal twee collega’s binnen de praktijk gevolgd, om de mogelijkheden voor het behalen van uw doel te optimaliseren. Regelmatig vinden er evaluaties plaats, waarbij we verantwoording afleggen voor de door u en ons gemaakte keuzes. Indien nodig worden doelen bijgesteld.

We beschikken in onze praktijk in Zaandam over trainingsmogelijkheden waarbij vrijwel altijd de coördinatie van het bewegen betrokken is (o.a. apparatuur van mrsystems). Hierdoor wordt de revalidatie door (bijna) al onze patiënten als leuk ervaren, ook als de situatie zwaardere trainingsvormen betreft. Indien de therapeutische doelen bereikt kunnen worden met massage (al dan niet ondersteunend), dan zal dit een onderdeel zijn binnen het behandeltraject.

Het geeft ook ons iedere keer weer voldoening als u bij het verlaten van onze praktijk aan kan geven weer een stap dichterbij uw einddoel van de therapie te zijn.