In januari 2015 hebben wij, Peter, Paola en Mathijs, onze krachten gebundeld als Fysiotherapie Zaanzorg. We zijn onderdeel van het Medisch Centrum Zaanzorg, waarin verschillende zorgspecialismes gevestigd zijn.In deze moderne omgeving bieden we optimaal de vertrouwde zorg en persoonlijke aandacht aan onze patiënten.

Naast reguliere fysiotherapie beschikken we als fysiotherapiepraktijk ook over verschillende specialisaties, waaronder manuele therapie, dry needling, medical taping, behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson (Parkinsonnet) en perifeer arterieel vaatlijden (Claudicationet). We stellen ons graag voor: Mathijs, Peter, Paola en Nadie.